• SKUFFET: -Må vi ofre noen for å få veilys, spør beboerne på Kile. Foran står Marie Olsen, bak (f.v.) Nina Olsen, Trygve Frivoll, Olav Aasen, Terje Kile og Otto Røyland. De står på det ene busstoppet, lenger bak ses der elevene settes av på ettermiddagstid. FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

30 barn tar skolebuss – nektes veilys

Kile er en av de siste bygdene uten veilys langs stamveien, riksvei 9. Foreldre til 30 skolebarn er livredde. Igjen nekter veivesenet å gi dem lys i mørket.