• TIL FORMANNSKAPET: Politikarane i Valle skal i neste veke bestemme seg for om korset på det gamle menighetshuset i Valle skal tilbake. Det vart fjerna etter at kommunen kjøpte bygget.

Fjerna korset på menighetsbygg

Menighetsrådet i Valle reagerer etter at kommunen fjerna korset på det gamle menighetsbygget i bygda.