• OMSTRIDT: E 18 mellom Kristiansand og Grimstad ble bygd som et offentlig privat samarbeid (ops). Arbeiderpartiet var med å få prosjektet gjennom, men har siden snudd og angriper i dag denne måten å bygge vei på. De mener de private tjener for mye på denne type veibygging og forsvarer sitt gamle vedtak med at de ville teste ut denne formen for veibygging. Her fra byggingen av Bjellandsvad bru. FOTO: tore-andré baardsen

Skjeller ut veiprosjekter de var med på å vedta

Arbeiderpartiet stemte ja til å bygge E 18 som offentlig privat samarbeid (ops). I dag gremmer de seg over ordningen og mener det er et ran av bilistene.