• FORETREKKER RULLESKØYTER: Harald Sødal (KrF) vil skrinlegge høyhastighetsbanen som nå utredes, og heller bruke penger på å oppruste det eksisterende jernbanenettet i Norge og på Sørlandet. Her er den spreke 74-åringen på jernbanestasjonen i Kristiansand - på rulleskøyter.

- Høyhastighetsbanen bør legges død

Harald Sødal (KrF) mener at planene om ny høyhastighetsbane bør skrinlegges.