• Kommunen gjorde feil, og Filadelfia Vennesla får nesten 300.000 kroner på konto. FOTO: Kjartan Bjelland

Feil eiendomsskatt

Vennesla kommune innrømmer feil, og tilbakebetaler eiendomsskatt til Filadelfia Vennesla.