• VENTER LENGE: Mange kvinner venter i årevis før de oppsøker krisesenteret. Det bekrefter daglig leder Guri Wold.

Mishandles i årevis før de søker krisehjelp

Kun én av ti oppsøker krisesenteret første gang de mishandles. De fleste har vært voldsutsatt i mange år.