Mistanke om kjøring i hasj-rus

Kvinnelig sjåfør og hennes pasasjer tatt med hasj i bilen.