• tilhenger.jpg

- Ikke adferd som skal være i trafikken

Denne noe alternative transportmetoden er et klart regelbrudd på veitrafikkloven, ifølge Statens vegvesen.