Ferske snøspor avslørte promillekjører

Birkenes-mann kjørte ifra politiet etter å ha blitt forsøkt stoppet.