• FORSKET PÅ POLITIKER: Det fristende å bruke Ipadens mange muligheter når talene blir litt mange og lange i kommunestyremøtene, viser masteroppgaven til Pål André Ropstad. Sammen med Morten Ovedal har han forsket på politikernes bruk av nettbrett. FOTO: Øvregård, Knut

"Folk sitter og ser på ski, eller delfinale i Grand Prix"

Møtene ble ikke de samme da kommunepolitikerne fikk Ipad. Masterstudenter på UiA mener politikerne må lage regler for å unngå uvettig bruk.