- Ikke mistanke om noe kriminelt

Søket etter den savnende kvinnen på Tromøya er trappet ned.