• TRIVES: Både lærere og elever ved idrettsfag på KKG er enige om at et godt miljø med gode lærere bidrar til at elevene ønsker å fullføre skolen. Her er avdelingsleder for idrettsfag, Vegard Witzøe, sammen med elevene Tina Mangseth, Joachim Krossen, Malin Brekka Pedersen og Erlend Bransdal, i klasse 3Ida. FOTO: Kjartan Bjelland

Her gjennomfører flest elever skolen

Vest-Agder er bedre enn landsgjennomsnittet på skolegjennomføring, og aller best er programlinjen idrettsfag. — Vi har et godt miljø med mye fysisk aktivitet, sier idrettselevene.