• Nav i Kristiansand har 170 deltakere i forskjellige kvalifiseringsprogram som skal få dem ut i arbeid. Nå får Nav kritikk fra fylkesmannen som mener disse programmene blir gjennomført på en uforsvarlig måte. Leder i Nav Kristiansand, Elisabeth Engemyr, lover å gå gjennom hele programmet. FOTO: Ukjent

Nav kritiseres i ny rapport

Nav Kristiansand gjør ikke jobben sin godt nok når de skal hjelpe noen av de mest utsatte ut av fattigdom og over i jobb. Nå lover de å skjerpe seg.