Kostbart søksmål

Det kostet mer enn det smakte for venndølen som gikk rettens vei for å få erstatning for mangler ved huset han kjøpte.