Fylkestinget sa ja til Hidra landfast

... men fylkeskommunen forbeholder seg retten til å avlyse anbudskonkurransen uten ansvar for tilbydernes økonomiske tap.