• SELVMORDSTANKER: Noen jenter i minoritetsfamilier lever under så ekstrem sosial kontroll at de havner i en livskrise, sier Einar Skarpeid i Agder politidistrikt. Han tror jentene som oppsøker politiet bare representerer toppen av et isfjell. FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Unge jenter frykter for livet

Politiet er inne i flere alvorlige voldssaker i minoritetsfamilier på Sørlandet.