• JOBBER: Det er ikke mye aktivitet på bybroa om dagen, men to mann driver i alle fall på med monteringen av klaffen som skal gjøre at broa kan heves og senkes. Her er servicetekniker Geir Ove Iversen fra PMC Group i sving. Legg merke til hvordan rekkverksarbeidet har stanset på andre siden. FOTO: Jarle R. Martinsen

Bybroa er ett år forsinket

Bybroa i Mandal blir ferdig til bruk først etter påske – nesten på datoen ett helt år etter at den skulle vært åpnet.