Fylkesvei 42 langs Sirdalsvannet er smal, svingete og rasutsatt. Fylkesvei 42 langs Sirdalsvannet er smal, svingete og rasutsatt. Foto: Torbjørn Witzøe

Foreslår bompenger på fylkesvei 42

Det kan bli bompengeinnkreving på indre Agders hovedvei. Det må trolig til for å kunne få bygget en tunnel til over 500 millioner.