– Vi har inntak av nye beboere nesten daglig, sier Tove Hægg Versland. Nå er det over 20 kvinner og barn som bor på krisesenteret i Kristiansand. Noen av dem har bodd på senteret i mange måneder, andre blir værende noen døgn. – Vi har inntak av nye beboere nesten daglig, sier Tove Hægg Versland. Nå er det over 20 kvinner og barn som bor på krisesenteret i Kristiansand. Noen av dem har bodd på senteret i mange måneder, andre blir værende noen døgn. Foto: Os, Anette

Krisesenteret under korona: – Kapasiteten er nesten sprengt