Siden 2009 har Yess! Hotel ligget her, i Tordenskjolds gate like ved Marken gate i Kristiansand. Nå har styret meldt oppbud. Siden 2009 har Yess! Hotel ligget her, i Tordenskjolds gate like ved Marken gate i Kristiansand. Nå har styret meldt oppbud. Foto: Kjartan Bjelland

Yess! Hotel er konkurs