Når Kristiansand skal forhandle med staten om ny byvekstavtale, er bedre kollektivtilbud noe av det de vil satse på. Men det er uklart hvem som skal betale. Når Kristiansand skal forhandle med staten om ny byvekstavtale, er bedre kollektivtilbud noe av det de vil satse på. Men det er uklart hvem som skal betale. Foto: Jacob J. Buchard

Ville bruke bompenger til å drifte bussen – fikk negativt svar