LILLESAND: I planutvalgets møte til uken legges det frem forslag til utbyggingsavtale mellom kommunen og LillesandsHus AS om utbygging av et nytt felt med ti boligtomter som allerede er vedtatt av komunen i forbindelse med en ny reguleringsplan for arealet mellom Kjøpmannsviga og Flesi. I avtalen er innbakt at utbyggerne skal dekke deler av driften av et nytt renseanlegg for feltet og resten av Kjøpmannsvika. De ti boligene forutsettes lagt ut for salg over en to-års periode.