Incestoffer skulle ikke hatt 150.000 kr i erstatning