Lagmannsretten frifant skytebasen for erstatningskrav