MANDAL: I bystyret i går fikk representantene et helt ferskt brev fra samvirket der de ber om at det svære bygget i Mandal sentrum blir regulert til et fremtidig «justisbygg».Samvirket har planer om å investere 25 millioner kroner i Megabygget.Nå går både politi og sorenskriver en høyst usikker fremtid i møte i Mandal. Det meste av politiet skal muligens legges under Kristiansand, mens sorenskriverembetet kanskje skal lokaliseres til Lyngdal eller Farsund.Ordfører Kirsten Leschbrandt mente bystyret måtte slå til på dette tilbudet nettopp som et knep for å holde de to etatene i byen.Sven Tallaksen (Frp) mente at det blir feil om bygget gjøres om til kontorlokaler.— Dette har ingenting med leietakere å gjøre. Vi må se på dette som et hvilket som helst næringsbygg og ikke la oss true til å vedta noe for å holde på politi og sorenskriver, sier Tallaksen.Hans R. Møller mente det var en forferdelig saksbehandling at bystyret der og da skulle ta stilling til dette. Han foreslo å sende saken tilbake til bygningsrådet, men forslaget falt.Bystyret vedtok med overveldende flertall at det skal tillates forretninger og kontorer i Mega-bygget. I vedtaket heter det at det tillates kontorer også i 1. etasje.For øvrig påpekte rådmann Tore Gullichsen under budsjettdebatten som foregikk senere, det enorme tapet Mandal vil oppleve dersom politi og sorenskriver flytter, både i menneskelige ressurser og skatteinntekter.