Vidar Christensen fikk 60–70 gjedder i to ruser i Gillsvann i april. Her har han bandasjer på de blodige hendene etter å ha blitt bitt en rekke ganger. Vidar Christensen fikk 60–70 gjedder i to ruser i Gillsvann i april. Her har han bandasjer på de blodige hendene etter å ha blitt bitt en rekke ganger. Foto: Torgeir Eikeland (arkivfoto)

Gjedda skal kverkes i Gillsvann

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til å behandle Gillsvann med 4874 liter av plantegiften rotenon. Dette skal ta livet av den stadig økende gjeddebestanden.