De er glade for at gangveien blir sikret etter at Mille Messel Langeid (8) ble alvorlig skadet i ei ulykke her i mai. Fra venstre: Beathe Messel Lindekleiv, rektor Olav Aas-Lyngby, Mille Messel Langeid (8), Marie Messel Langeid (12) og Andreas Langeid. De er glade for at gangveien blir sikret etter at Mille Messel Langeid (8) ble alvorlig skadet i ei ulykke her i mai. Fra venstre: Beathe Messel Lindekleiv, rektor Olav Aas-Lyngby, Mille Messel Langeid (8), Marie Messel Langeid (12) og Andreas Langeid. Foto: Kjartan Bjelland

Sa nei til strakstiltak etter den alvorlige ulykka. Så grep politikerne inn.