Sørlendinger på ferie: – Jo nærmere det kommer, jo mer ubehagelig blir det