Statsforvalteren: Ber om to millioner kroner til utredning