Havnedirektør Halvard Aglen ved boligriggen Cosl Rigmar, som ligger til kai på Kongsgård i Kristiansand. Denne riggen får landstrøm via havnas egne mobile landstrømanlegg. I januar skal imidlertid havnas nyeste landstrømanlegg rigges på stedet og gi strøm til to rigger. Havnedirektør Halvard Aglen ved boligriggen Cosl Rigmar, som ligger til kai på Kongsgård i Kristiansand. Denne riggen får landstrøm via havnas egne mobile landstrømanlegg. I januar skal imidlertid havnas nyeste landstrømanlegg rigges på stedet og gi strøm til to rigger. Foto: Tormod Flem Vegge

Har fått sitt tredje landstrømanlegg - vil ha flere