• Her kan bilene i framtida stå oppstilt i to etasjer, hvis Kristiansand havns planer går i orden.

Ferjekaia kan få to etasjer

Kristiansand havn planlegger å bygge oppstillingsplass for biler i to etasjer for å klare å ta i mot to ferjer samtidig.