• Det er fredelig på veien forbi Gamle Møglestu i dag. Bildet blir nok et ganske annet når det igjen åpnes for gjennomgangstrafikk. FOTO: Jostein Blokhus

Setter trolig i gang gjenåpning

Fem naboer klaget til sivilombudsmannen på vedtaket om gjenåpning av Møglestuveien. Lillesand kommune kommer neppe til å vente på ombudsmannens syn.