• Sonarbilde av et av skipsvrakene som ligger på havbunnet. FOTO: Forsvarets forskningsinstitutt

15 nye vrak er funnet i Skagerrak

Analyser som er tatt av dyrelivet i nærheten av vrakene skal vise om det lekker giftige stoffer ut i sjøen.