• Slik er innbyggerne i Agder fordelt. Hvis regjeringen skulle falle ned på at hver kommune må ha 20.000 innbyggere eller mer, er det bare Grimstad, Arendal og Kristiansand som er store nok

- 27 kommuner må slå seg sammen

Ekspertutvalget som jobber med kommuneformen, kan komme til å foreslå at norske kommuner skal ha minimum 20.000 innbyggere. Det betyr at 27 kommuner i Agder må slå seg sammen.