— Dette var en riktig avgjørelse. Det skal ikke være noen automatikk i at det kan drepes ulv med en gang en ulv blir observert i Vest-Agder, sier Peder Johan Pedersen, leder for Naturvernforbundet i Vest-Agder.

I vår herjet denne ulven i Åseral, og fylkesmannen ga fellingstillatelse på ulv i april og mai. Ulven ble først skutt i juni. Foto: Tipser

Det var tidligere i vår at fylkesmannen i Vest-Agder utstedte to fellingstillatelser på ulv. Den ene var 29. april, den andre 26. mai.Naturvernforbundet i Vest-Agder valgte å klage begge vedtakene inn som ugyldige, basert på at vedtakene ble gitt på feil grunnlag.

— Vi oppfattet av fylkesmannen ga tillatelsene bare fordi det var blitt observert en ulv. Vi mener det må mer dokumentasjon til før en fellingstillatelse utgis, sier Pedersen.

- Bør være strengere krav

Nå har Miljødirektoratet omgjort begge vedtakene som ugyldige, og vedtaket fra direktoratet kan ikke påklages. Naturvernforbundet har dermed fått medhold i begge klagene. Det er de svært fornøyde med.

Tor Punsvik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder Foto: Privat

— Vi er svært fornøyde med avgjørelsen. Vi mener kravene til å skyte ulv bør være mye strengere enn det Fylkesmannen la til grunn, sier Pedersen.Viltforvalter Tor Punsvik hos Fylkesmannen i Vest-Agder sier det er første gangen de har opplevd å få et vedtak omgjort. Han sier de vil ta avgjørelsen fra direktoratet til etterretning.

— Vi tar direktoratets tilbakemelding til etterretning. Nå ønsker vi å få i gang en dialog for å diskutere hvor grensen skal gå. Vi trodde vi hadde god nok dokumentasjon, men det har nå vist seg at direktoratet var uenig i vår avgjørelse, sier Punsvik.

Må dokumentere ulven

Skadefellingstillatelse som ble utstedt var en ekstraordinær tillatelse. Fylkesmannen kan i utgangspunktet ikke gi skadefellingstillatelse før 1. juni, men en tidligere fellingstillatelse ble åpnet opp for av Miljødirektoratet, noe fylkesmannen i Vest-Agder valgte å benytte seg av.

Nå har vedtaket fra Fylkesmannen på sin side blitt omgjort på grunn av for dårlig dokumentasjon.

— Man må forsikre seg om at det er det riktige dyret som blir skutt og drept. Det vet du ikke når ingen dyr har blitt skadet og det kun har blitt observert en ulv. Du må dokumentere at ulven er farlig, sier Pedersen i Naturvernforbundet.

Sau skadet av ulv. Foto: Privat

Punsvik forteller de var rimelig trygge på at det befant seg ulv i området da tillatelsene ble gitt. Han forklarer at de ønsket å felle ulven da det fortsatt var snø og den kunne spores.— Småfleipete kan man si at en ulv som ikke er der i hvert fall ikke blir skutt. Ulv hadde blitt dokumentert i Åseral tidligere på våren og antatt sett på Lindesnes der ulveskadene starta i fjor. Vår vurdering var at det var riktig og viktig å få ulven felt for å forebygge på beitedyr i forkant av beitesesongen, sier han.

Tok ikke ulv

Punsvik sier fellingstillatelsene ble gitt i god tro på at dokumentasjonen var holdbar. Nå som den endelige avgjørelsen har kommet, sier Punsvik at de ikke er kritiske til den konklusjonen som ble gjort.

— Vi aksepterer avgjørelsen fra direktoratet, samtidig som vi oppfatter signalene som noe uklare, sier han.

Fellingstillatelsene fra Fylkesmannen varte ut mai. I perioden ble det ikke skutt noen ulv. Pedersen i Naturvernforbundet sier avgjørelsen fra direktoratet var viktig for ulvebestanden i Norge.

— Ulven er utrydningstruet, den viktig for økosystemet vårt og vi må derfor sikre at de lever videre for å kunne opprettholde systemet i naturen, sier han.