• Virksomhetsleder Elisabeth Engemyr ved Nav i Kristiansand (nærmest) var tirsdag i helse- og sosialstyret for å informere om at kommunen kan få 50 nye sosialhjelpsmottakere. FOTO: Kjartan Bjelland

Utgiftsbombe i sosialsektoren

Helse— og sosialsektoren i Kristiansand kan få en ekstraregning på seks millioner kroner etter at mange mister retten til arbeidsavklaringspenger.