— Jeg kunne ikke leve med at folks private seksualliv skulle ha betydning for ansettelser, det er arbeidsgiver uvedkommende, sier Igland.

I nesten åtte år jobbet han på høgskolen for journalister, fra 1999 til 2007. Han var med i prosessen med å utarbeide det verdidokumentet som gjelder per i dag, og innebærer nei til abort, nei til sex utenfor ekteskap og nei til homoekteskap. Ansatte ved skolen, som utdanner 20 prosent av landets journalister, må være lojale til det dokumentet.

Han sier at de ansatte ved høgskolen ble invitert til å si sin ærlige mening, og delta i utformingen av verdidokumentet.

Diktatorisk

— Det var flere møter med ansatte, men jeg opplevde at prosessen var diktatorisk styrt fra oven, og at innvendinger ikke ble tatt hensyn til, sier Igland. Da han så hvilket innhold dokumentet ville få, valgte han å slutte fordi han ikke kunne leve med det.

Han har, siden han sluttet på Mediehøgskolen i 2007, vært førstelektor ved Universitetet i Agder. Tidligere jobbet han i Fædrelandsvennen som journalist.

Redd

I tillegg til at han ikke kunne stå inne for innholdet i verdidokumentet, er han redd konsekvensene det har for rekrutteringen av lærere til skolen.

— Når dette dokumentet nå blir kjent, er jeg redd det er folk som egentlig er kvalifisert som ikke vil søke skolen fordi de ikke kan innestå for innholdet i verdidokumentet. På lengre sikt kan dette svekke kvaliteten på lærerressursene, sier Igland.

Arbeidet med det omstridte verdidokumentet ble satt i gang da stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) var styreleder for Mediehøgskolen Gimlekollen. Etter fusjonen med NLA Høgskolen i 2013, har han sittet som styremedlem der. Hans periode gikk ut i vår, og han uttaler seg som tidligere styremedlem.

Verdisyn

Hans Fredrik Grøvan sammenlikner mediehøgskolen med et politisk parti, som krever at ansatte er lojale mot partiprogrammet. Foto: Siv Dolmen

— Hva synes du om verdidokumentet, Grøvan?- Det gir uttrykk for institusjonens verdisyn og er det som er grunnlaget for i det hele tatt å ha et alternativt, privat undervisningstilbud, sier Grøvan.

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk presseforbund mener det er viktig at også studentene aktivt informeres om dette, for at de skal vite hvilket verdigrunnlag skolen de vurderer å søke har.

— Hvorfor informerer ikke skolene studentene aktivt om dette?

— Det må du spør skolen om. Men det skal ikke være noen hemmelighet hva som er verdigrunnlaget og det ligger klart på hjemmesiden hva slags institusjon mediehøgskolen er. Skolen bør sørge for at studentene kan få den informasjonen, sier Grøvan.

Åpen for alle

Han understreker at verdidokumentet bare er en forpliktelse for de ansatte, ikke for studentene. Skolen er åpen for studenter av alle typer livssyn. Og mener skolen kan sammenlignes med et politisk parti som mottar statsstøtte og krever at de som skal ansettes er lojale mot partiprogrammet.