• Sykehusansatte har sittet i uheldige dobbeltroller som leverandører til samme sykehus, avdekker revisjonsrapport.

Gransker sykehusansatte for «uheldige» dobbeltroller

Ved Sørlandet sykehus har ansatte sittet i uheldige dobbeltroller som leverandører til samme sykehus, avdekker en revisjonsrapport om misligheter.