Kraftig satsing på fylkesvei 42

Utbyggingen av Sveindal-krysset er allerede i gang. De kommende årene skal Vest-Agder fylke satse kraftig på oppgradering av fylkesvei 42 i innlandet.