• BUSSEN SKAL FRAM: Gang- og sykkelveien her på høyre side av Lundsbroa fjernes, slik at bussen inn til sentrum får et romsligere kollektivfelt. I dag er nemlig bussfeltet for trangt. Gang-/sykkelfeltet til venstre utvides noe. FOTO: Vegard Damsgaard

Kritisk til to nye broer over Otra

To nye gang— og sykkelbroer i Kristiansand er én for mye, mener Songdalen-ordfører Johnny Greibesland.