• Kari Røskaft startet denne uken som prosjektleder for digitalisering av Nye Kristiansand. Om ikke hun starter med blanke ark, så er det med tom pult hun tar fatt på arbeidet med å strigle 400 ulike IT-systemer. FOTO: Reidar Kollstad

Nye Kristiansand: Skal rydde opp i 400 ulike IT-systemer

Byggingen av Nye Kristiansand er i gang. Noe av det første som skal gjøres er å rydde opp i 400 ulike IT-systemer slik at ansatte og innbyggere tilpasser seg den nye digitale virkeligheten.