Aktive Fredsreiser tilbake – vurderer å beholde Fredssenteret

foto