Skal bestemme seg om folke­avstem­ning – står om få stemmer

foto