Foreslår 5000 kr til kvar innbyggar og støtte til solceller