Krevde svar fra ordføreren: – Det er langt over streken