Tidli­gere politi­mann hevder homo­file er lettere psykisk utvik­lings­hemmet

foto