Løslatelse av Kristiansen: Etterlatte ber om kontaktforbud