KRISTIANSAND: — Når vi med 200 millioner kroner snaut får ordnet påleggene, viser det hvilken forfatning skolene i Kristiansand er i, og hvor nødvendig satsingen er, sier Ap's andrekandidat til Stortinget, Mette Gundersen.Tilsynsmyndighetenes pålegg om utbedringer ved byens skoler beløper seg til 210 millioner kroner. Dette til tross for at kommunen de siste årene har satt av nærmere 300 millioner til opprusting og utbygging av skolene i byen.- Skolebehovsplanen viser et samlet behov for 580 millioner kroner. Et gratis lån vil gjøre det mulig å gjennomføre arbeidet raskere enn planlagt, sier skolesjef Leif O. Hopland.Med Ap's valgløfte får skolene på Sørlandet i underkant av en milliard kroner til investeringer. Nærmere 360 millioner i Aust-Agder, og ca. 570 millioner i Vest-Agder - til sammen 930 millioner kroner. I dette ligger det drøyt 80 millioner til de videregående skolene i Aust-Agder, og nesten 125 millioner til videregående i Vest-Agder.Ny skole hvert år

— Vi vil i alle fall ikke ha noen problemer med å vite hvor pengene skal brukes, sier Hopland. Han er begeistret for lånebetingelsene, som er 0 rente over 20 år, hvorav fem år også er avdragsfrie.- Men jeg kan ikke si om kommunen er i stand til å ta imot hele lånet. Pengene skal betales tilbake, sier Hopland, som ikke legger skjul på at han hadde forventninger om at satsingen skulle komme som en bevilgning, og ikke som lån.- Hvert år øker elevtallet i Kristiansand med 210. Det tilsier at vi egentlig har behov for en ny skole hvert eneste år. Det forteller litt om problemet vi har som en vekstkommune folk gjerne vil flytte til og bo i, sier Hopland.Høyrestyre

— Høyre har styrt byen siden 1946, og har ikke brukt nok penger til vedlikehold av skolene. Denne satsingen fra Arbeiderpartiet vil i alle fall hjelpe oss et stykke på vei, sier stortingskandidat Mette Gundersen.- Vi har fått til en større satsing på skole etter at vi inngikk samarbeidet med Høyre i Kristiansand for to år siden. Men vi har også måttet bite i det sure eplet, for eksempel i forhold til egenandeler til leirskole. Derfor er det gledelig at regjeringen i denne skolepakken vil fjerne egenandelene, slik at skolen blir gratis, sier Gundersen.Kommunens plan for skolene (skolebehovsplanen) viser at byen de neste årene i har behov for 150 millioner kroner til nybygg, og ytterligere 160 millioner kroner til utbygging av eksisterende skoler. På toppen av dette kommer utbedringer som må gjøres på utearealene, som beløper seg til 60 millioner kroner, og de nevnte utbedringene av pålegg fra tilsynsmyndighetene på 210 millioner kroner.