LILLESAND: — Fra Lillesand har vi tatt initiativet til en samordning av reglene for å få en felles forståelse av dispensasjonspraksis, sier Arve Danielsen som er leder i forvaltnings- og driftsutvalget (bygningsrådet) i Lillesand. - Vi har allerede hatt ett møte og har avtalt å møtes igjen i april. La meg si med én gang at det blir et vanskelig arbeid. Fra Lillesands side ønsker vi en restriktiv holdning og ønsker å være en pådriver i prosessen.Ifølge Danielsen er det særlig Arendal og Grimstad som har problemer med å ville ha like regler for forvaltningen av kystsonen. Men han sier at det haster å komme til enighet dersom kommunene skal bevare den lokale råderetten.Mye tyder på at den omstridte størrelsen på hyttene i kystsonen vil lande på 100 kvadratmeter. Dette arealet er fastsatt som maksstørrelse i Telemark, og fylkesmiljøvernsjef Reidar Malm i Aust-Agder ser nytten i at det er likhet i de to fylkene.