Friskmelder vannet

Arendal kommune opphever kokepåbudet.